Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Back To News Page    


ทดสอบเรือเฟอรี่ 80 ที่นั่ง 19 เมตร
Public Date 06/02/2017

ทดสอบเรือเฟอรี่ 80 ที่นั่ง 19 เมตร เผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา#อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรา#ชาว CNC